Αυτοκινητιστικές Υποθέσεις


(Εκτύπωση) 


 Αυτοκινητιστικές Υποθέσεις
 

Στη Σχολή οδηγών "Λαλιώτης" αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε κάθε υπόθεση που αφορά:

  1. Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή επιβατικής μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης
  2. Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης και μοτοσικλέτας με αριθμό (μεταβίβαση)
  3. Αντικατάσταση πινακίδων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών λόγω κλοπής ή απώλειας ή φθοράς ή καταστροφής τους
  4. Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης λόγω αλλαγής των κυρίων χαρακτηριστικών του (αλλαγή κινητήρα)
  5. Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής
  6. Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό
  7. Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος (τροχόσπιτου ή μπαγκαζιέρας ή μεταφοράς λέμβων) σε επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης
  8. Άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης
  9. Άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης σε αντικατάσταση άλλου
  10. Χορήγηση άδειας φορτηγών αυτοκινήτων και τριτρόχων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 κιλά για ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες (επαγγελματική άδεια)