Ανανέωση διπλώματος


(Εκτύπωση) 

 → Αναθεώρηση ή Ανανέωση διπλώματος
 
 Για την ανανέωση της άδειας οδήγησης εφόσον έχει λήξει θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά ,τουλάχιστον ένα μήνα  πριν την λήξει του διπλώματος. Προσοχή καμία βεβαίωση δεν υπέχει θέση άδειας οδήγησης .
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

* Ο κάτοχοι διπλωμάτων πρέπει για την ανανέωση της άδειας οδήγησης  να καταθέσουν τα δικαιολογητικά, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη του διπλώματος. Προσοχή καμία προσωρινή βεβαίωση δεν υπέχει θέση άδειας  οδήγησης .

  • Η ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 65ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΚΑΘΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 80. 
  • ΜΕΤΑ ΤΙΣ 09/11/2016 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΟΝ 80 Ή ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΤΩ ΤΟΝ 80 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Δ.Ι.Ε), ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΛΛΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
  • ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 19/01/2013 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
  • ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ C.D,CE ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

 

     1.  Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

    2.   Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους Ε.Ε ή για υπηκόους τρίτης χώρας:

Άδεια διαμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή Βεβαίωση Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς . Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου).

    3.   Α.Φ.Μ. (Αναφορικά χρειάζεται μόνο ο αριθμός φορολογικού μητρώου)

    4.   6 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου για δίπλωμα.

    5.   Φωτοτυπία ισχύουσας άδειας οδήγησης ή εφόσον έχει λήξει την κατεχομένη άδεια οδήγησης βάσει του π.δ 51/2012

    6.   Τέσσερα πιστοποιητικά υγείας από Οφθαλμίατρο, Παθολόγο, Νευρολόγο, και Ωτορινολαρυγγολόγο συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Για την έκδοση των πιστοποιητικών χρειάζονται : Ταυτότητα , 4 φωτογραφίες έγχρωμες, δίπλωμα, (γυαλιά για μακριά),βιβλιάριο ασθένειας & ΑΜΚΑ και στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθένειας απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις : (Γενική αίματος σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος) .Για την έκδοση του κάθε πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση 10ε ή απόδειξη των γιατρών είναι απαραίτητη για την κατάθεση των πιστοποιητικών.

    7.   Εφόσον έχετε κάνει εγχείρηση καρδιάς βεβαίωση καρδιολόγου περί μη καρδιακής ανεπάρκειας.

    8.   Εφόσον υπάρχει αγωγή για διαβήτη βεβαίωση ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ οτι έχει ρυθμιστεί το σάκχαρο και περί απουσιών υπογλυκαιμιών.

    9.   Εφόσον υπάρχει βηματοδότης προσκομίζεται βεβαίωση καλή λειτουργίας από Καρδιολόγο.

  10.   Αίτηση εκτύπωσης και Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Υπουργείου (Γνήσιο υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή π.χ. ΚΕΠ.

 

                       Όλα τα δικαιολογητικά επιβαρύνουν τον υποψήφιο

       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  1. Στην περίπτωση που οι οδηγοί κατέχουν  άδεια οδήγησης που φέρει τον κωδικό 113 (Β Επαγγελματικές άδειες , κάτω των 65 ετών – ανεξάρτητα αν έχει λήξει η ισχύς της – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η προσκόμιση δικαιολογητικών για ανανέωσή της, αλλά μόνο η αντικατάστασή της. Τα δικαιολογητικά της ανανέωσης, (πιστοποιητικά ιατρών κτλ.) απαιτείται να προσκομισθούν κατά τη διαδικασία ανανέωσης της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ κι όχι της άδειας οδήγησης ,για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.                                                                       

 Για την εκτύπωση των παραβόλων θα πρέπει να έχετε ταυτότητα και ΑΦΜ

       Όλα τα παράβολα πληρώνονται, εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή  Taxisnet: e paravolo

       Φορέας : Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Άδειες οδήγησης

                    - Κατηγορία παραβόλου : Χαρτόσημο Άδειας οδήγησης

              1. Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης ( κωδικός 0065) (18€)

                    - Κατηγορία παραβόλου : Άδεια οδήγησης    

              2. Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης ( κωδικός 0023) 50€

              3. Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης ( κωδικός 0028 ) 30€

              4. Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς άδειας οδήγησης 2038 (15€)

Σύνολο 108 & Προμήθεια της Τράπεζας για τα 4 Παράβολα

Ο ενδιαφερόμενος  με τον κωδικό του παραβόλου θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο  ποσό το e paravolo:

σε οποιαδήποτε τράπεζα (σε κατάστημα τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – WEB BANKING και PHONE BANKING) ή ΕΛΤΑ .